< !--Script & style--------------------------------------------->

25

KIRJURI

 

25.1

SIJAINTI

 

 

Kirjuri istuu pöydän ääressä pelialueella vastapuolella päätuomaria.

K.1a, K.1b, K.10

25.2

TEHTÄVÄT

 

 

Hän täyttää ottelun kulusta sääntöjen mukaisesti pöytäkirjaa yhteistyössä verkkotuomarin kanssa.

 

 

Hänellä on käytettävänään summeri tai muu äänimerkki ilmoittamiseen sääntöjenvastaisuuksista tai yhteydenpitoon tuomareiden kanssa hänen vastuualueensa tehtävien osalta.

 

25.2.1

Ennen ottelun ja erän alkua kirjuri:

 

25.2.1.1

merkitsee pöytäkirjaan ottelutiedot, ja joukkueet, sekä liberoiden lukumäärät voimassa olevan menettelyn mukaan ja ottaen siihen kapteenien ja valmentajien nimikirjoitukset;

4.1, 5.1.1, 5.2.2, 7.3.2, 19.1.2, 19.4.2.6

25.2.1.2

kirjaa aloitusjärjestyslipukkeista molempien joukkueiden aloituskokoonpanot (tai tarkistaa elektronisesti lähetetyt tiedot);

5.2.3.1, 7.3.2

 

Jos hän ei ole saanut aloitusjärjestyslipukkeita ajoissa, hänen on välittömästi ilmoitettava siitä verkkotuomarille;

5.2.3.1

25.2.2

Ottelun aikana kirjuri:
Casebook: 7.3, 9.12

 

25.2.2.1

merkitsee pöytäkirjaan joukkueiden saamat pisteet;
Casebook: 9.8

6.1

25.2.2.2

valvoo joukkueiden aloitusjärjestystä ja ilmoittaa virheestä tuomareille heti aloituksen jälkeen;
Casebook: 3.27

12.2

25.2.2.3

on valtuutettu myöntämään ja ilmoittamaan pelaajien vaihtopyynnöt summeria käyttäen, merkitsee pöytäkirjaan aikalisät ja pelaajavaihdot valvoen niiden lukumäärää ja ilmoittaen sen verkkotuomarille;

15.1, 15.4.1, 15.10.3c, 24.2.6, 24.2.7

25.2.2.4

ilmoittaa tuomareille virheellisistä katkopyynnöistä;

15.11

25.2.2.5

ilmoittaa tuomareille erän päättymisestä ja kahdeksannen pisteen saavuttamisesta ratkaisevassa erässä;

6.2, 15.4.1, 18.2.2

25.2.2.6

merkitsee pöytäkirjaan käyttäytymisrikevaroitukset, rangaistukset ja virheelliset katkopyynnöt;
Casebook: 4.25, 4.26, 9.4, 9.8

15.11.3, 16.2, 21.3

25.2.2.7

merkitsee kaikki verkkotuomarin määräämät merkinnät kuten poikkeukselliset vaihdot, toipumisajan, pitkittyneet keskeytykset, ulkopuoliset häiriöt, uudelleennimeämiset jne.
Casebook: 4.31, 9.8

15.7, 17.1.2, 17.2, 17.3, 19.4

25.2.2.8

mittaa erätaukojen pituudet

18.1

25.2.3

Ottelun loputtua kirjuri:

 

25.2.3.1

merkitsee pöytäkirjaan ottelun lopputuloksen;

6.3

25.2.3.2

jos ottelusta tehdään vastalause, päätuomarin antaman luvan jälkeen, kirjoittaa itse tai antaa joukkue-/pelikapteenin kirjoittaa vastalausetapahtumasta lausunto pöytäkirjaan;

5.1.2.1, 5.1.3.2, 23.2.4

25.2.3.3

allekirjoittaa pöytäkirjan itse, joukkueiden kapteenien jälkeen ja lopuksi tuomareiden allekirjoitukset.

5.1.3.1, 23.3.3, 24.3.3