< !--Script & style--------------------------------------------->

7

PELIN RAKENNE

 

7.1

ARVONTA

 

 

Ennen ottelua päätuomari suorittaa arvonnan ensimmäisen erän ensimmäisen aloittajan ja kenttäpuolten määräämiseksi.

12.1.1

 

Jos joudutaan ratkaisevaan erään, arvonta suoritetaan uudelleen.

6.3.2

7.1.1

Arvonnassa ovat mukana joukkueiden kapteenit.

5.1

7.1.2

Arvonnan voittaja valitsee

 

 

JOKO

 

7.1.2.1

aloituksen tai aloituksen vastaanoton,

12.1.1

 

TAI

 

7.1.2.2

kenttäpuolen.

 

 

Hävinnyt saa jäljelle jäävän valinnan.

 

7.2

LÄMMITTELY ENNEN OTTELUA

 

7.2.1

Ennen ottelun alkua kummallakin joukkueella on käytettävissään verkkolämmittelyyn 6 min, jos heillä on ollut vain omassa käytössään aiemmin muu pelikenttä lämmittelyyn, mutta 10 min, jos ei ole.

FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa joukkueilla on oikeus yhteiseen 10 min verkkolämmittelyyn.

 

7.2.2

Kumman tahansa joukkueen kapteenin vaatimuksesta joukkueet voivat lämmitellä verkolla erikseen (peräjälkeen), jolloin joukkueilla on aikaa 3 tai 5 minuuttia kummallakin säännön 7.2.1 mukaisesti.

7.2.1

7.2.3

Jos joukkueet suorittavat lämmittelyn peräkkäin, on aloituksen valinneella joukkueella ensimmäinen vuoro verkkolämmittelyssä.

7.1.2.1, 7.2.2

7.3

JOUKKUEEN ALOITUSKOKOONPANO

 

7.3.1

Pelissä on joukkueella aina oltava kuusi pelaajaa.
Casebook: 2.5

6.4.3

 

Joukkueen aloituskokoonpano ilmoittaa pelaajien kiertojärjestyksen kentällä. Kiertojärjestystä on noudatettava koko erän ajan.

7.6

7.3.2

Ennen kunkin erän alkua valmentajan on annettava joukkueen aloituskokoonpano aloitusjärjestyslipukkeella tai elektronisen välineen välityksellä, jos on käytössä. Se tulee luovuttaa oikein täytettynä ja allekirjoitettuna verkkotuomarille tai kirjurille - tai lähettää suoraan kirjurille.
Casebook: 4.9, 10.6

5.2.3.1, 24.3.1, 25.2.1.2

7.3.3

Aloituskokoonpanoon tietyssä erässä kuulumattomat pelaajat ovat tuon erän vaihtopelaajia (lukuun ottamatta Liberoa).

7.3.2, 15.5

7.3.4

Sen jälkeen, kun aloitusjärjestyslipuke on luovutettu verkkotuomarille tai kirjurille, alkuasemiin ei saa tehdä muutoksia muuten kuin normaalin pelaajavaihdon avulla.
Casebook: 4.9, 10.6

15.2.2, 15.5, K.11(5)

7.3.5

Poikkeavuus pelaajien sijoittumisessa kentällä ja merkinnässä aloitusjärjestyslipukkeessa:

24.3.1

7.3.5.1

Havaittaessa mahdollinen poikkeavuus lipukkeessa ilmoitetun ja kentällä olevien pelaajien sijainnin välillä ennen erän alkua on pelaajien sijoittuminen korjattava lipukkeen mukaiseksi. Joukkuetta ei asiasta rangaista.

7.3.2

7.3.5.2

Vastaavasti, ennen erän alkua, jos kentällä on pelaaja, jonka numeroa ei ole lainkaan lipukkeessa, virhe on korjattava lipukkeen mukaiseksi. Joukkuetta ei tästäkään rangaista.
Casebook: 4.15, 4.21

7.3.2

7.3.5.3

Jos valmentaja kuitenkin haluaa pitää kentällä siellä olevan(t) pelaajan(t), hänen on pyydettävä normaalia pelaajavaihtoa. Se (ne) merkitään ottelupöytäkirjaan vaihdoiksi.
Casebook: 4.15

15.2.2, K.11(5)

 

Jos poikkeavuus pelaajan sijainnin ja lipukkeessa ilmoitetun välillä havaitaan myöhemmin, virheen tehneen joukkueen pelaajien on palattava oikeisiin sijainteihinsa. Kaikki pisteet, jotka virheen tehnyt joukkue on virheen tarkasta alkuajankohdasta alkaen sen havaitsemiseen saakka, peruutetaan. Vastapuolen pisteet pysyvät voimassa ja lisäksi sille myönnetään piste ja oikeus seuraavaan aloitukseen.

 

7.3.5.4

Jos kentällä havaitaan olevan pelaaja, jota ei ole merkitty pöytäkirjan pelaajaluetteloon, pysyvät vastapuolen pisteet voimassa ja lisäksi sille annetaan hyväksi piste ja oikeus aloitukseen. Virheen tehnyt joukkue menettää kaikki pisteet ja/tai erät (0-25 pistein kun välttämätöntä) siitä hetkestä alkaen kun pöytäkirjaan merkitsemätön pelaaja meni kentälle ja joukkueen tulee antaa korjattu aloitusjärjestyslipuke ja lähettää kentälle pöytäkirjaan merkitty pelaaja merkitsemättömän pelaajan paikalle.
Casebook: 4.19

6.1.2, 7.3.2

7.4

SIJOITTUMISET

Casebook: 2.1, 2.3, 2.7

K.4

 

Aloituksen lyönnin hetkellä on kummankin joukkueen oltava oman kenttäpuolensa sisällä kiertojärjestyksessä (aloittajaa lukuun ottamatta).

7.6.1, 8.1, 12.4

7.4.1

Pelaajien paikat ovat numeroidut seuraavasti:

 

7.4.1.1

Verkolla olevat kolme pelaajaa ovat etupelaajia ja heidän pelipaikkansa ovat 4 (vasen etupelaaja), 3 (keski-etupelaaja) sekä 2 (oikea etupelaaja).

 

7.4.1.2

Muut kolme pelaajaa ovat takapelaajia ja heidän pelipaikkansa 5 (vasen takapelaaja), 6 (keskitakapelaaja) ja 1 (oikea takapelaaja).

 

7.4.2

Pelaajien sijoittuminen toisiinsa nähden:
Casebook: 2.1

 

7.4.2.1

Kunkin takapelaajan on sijoituttava etäämmäs verkosta kuin vastaava etupelaaja;

 

7.4.2.2

Etupelaajien keskenään ja takapelaajien keskenään on poikittaissuunnassa sijoituttava edellä säännössä 7.4.1 määrättyyn järjestykseen.

 

7.4.3

Pelaajien keskinäinen sijainti määräytyy heidän lattiaa koskettavien jalkojensa mukaan ja sen tulee olla seuraava:
Casebook: 2.1, 2.2

K.4

7.4.3.1

etupelaajan jommankumman jalan jonkin osan on oltava lähempänä keskirajaa kuin vastaavan takapelaajan jalat;

1.3.3

7.4.3.2

oikean- ja vasemmanpuoleisten pelaajien jommankumman jalan jonkin osan on oltava lähempänä ao. sivurajaa kuin vastaavan keskipelaajan jalat.

1.3.2

7.4.4

Kun aloitus on suoritettu, pelaajat saavat vapaasti liikkua omalla pelialueellaan, vapaa-alue mukaan lukien.

 

7.5

SIJOITTUMISVIRHE

Casebook: 2.2, 2.5

K.4, K.11(13)

7.5.1

Joukkue tekee sijoittumisvirheen, jos pelaaja ei ole aloituslyönnin hetkellä sijoittunut oikein. Jos pelaaja on kentällä säännönvastaisen pelaajavaihdon seurauksena, ja peli lähtee käyntiin uudestaan, lasketaan tämä sijoittumisvirheeksi, josta seuraa säännönvastaisen pelaajavaihdon seuraamukset.

7.3, 7.4, 15.9

7.5.2

Jos aloittaja tekee aloituksessaan suoritusvirheen ja vastaanottava joukkue sijoittumisvirheen, aloittajan virhe otetaan huomioon ensisijaisena.

12.4, 12.7.1

7.5.3

Jos oikein suoritettu aloitus tulee myöhemmin vääräksi, sijoittumisvirhe on tapahtunut ensin ja rangaistaan.

12.7.2

7.5.4

Sijoittumisvirheen seuraukset:

 

7.5.4.1

joukkuetta rangaistaan antamalla piste ja seuraava aloitus vastapuolelle;

6.1.3

7.5.4.2

pelaajat palautetaan omille paikoilleen.

7.3, 7.4

7.6

KENTTÄKIERTO, ROTAATIO

 

7.6.1

Joukkueen aloituskokoonpano määrää sen kiertojärjestyksen, ja sitä valvotaan koko erän ajan aloitusjärjestyksen ja pelaajien sijoittumisen avulla.

7.3.1, 7.4.1, 12.2

7.6.2

Kun aloituksen vastaanottanut joukkue on saanut aloitusoikeuden, sen pelaajat suorittavat kiertovaihdon myötäpäivään: pelaaja paikalla 2 vaihtaa paikalle 1 suorittamaan aloituksen, pelaaja paikalla 1 paikalle 6 jne.

12.2.2.2

7.7

VIRHEET KENTTÄKIERROSSA

K.11(13)

7.7.1

Virhe kenttäkierrossa tapahtuu, kun ALOITUSTA ei suoriteta kiertojärjestyksessä. Virheen seuraukset järjestyksessä ovat:
Casebook: 3.27

7.6.1, 12

7.7.1.1

kirjuri pysäyttää pelin summerilla; vastapuolelle annetaan piste ja seuraava aloitus;
Casebook: 2.6

6.1.3

 

Jos sijoittumisvirhe todetaan vasta pallorallin, joka alkoi sijoittumisvirheellä, päätyttyä, annetaan vastapuolelle vain yksi piste riippumatta päättyneen pallorallin tuloksesta.

6.1.3

7.7.1.2

sijoittumisvirheen tehneen joukkueen pelaajien kiertojärjestys oikaistaan.

7.6.1

7.7.2

Lisäksi kirjurin on todettava virheen tapahtumahetki, ja virheen tehneen joukkueen virheen jälkeen tekemät pisteet mitätöidään. Vastapuolen pisteet jäävät ennalleen.
Casebook: 9.12

25.2.2.2

 

Jos virheen alkamishetkeä ei voida todeta, aiemmin tehtyjen pisteiden mitätöintiä ei tapahdu, ja pisteen ja seuraavan aloituksen antaminen vastapuolelle jää ainoaksi rangaistukseksi.

6.1.3