< !--Script & style--------------------------------------------->

19

LIBEROPELAAJA

 

19.1

LIBERON NIMEÄMINEN

5

19.1.1

Joukkueilla on oikeus nimetä pelaajaluettelostaan enintään kaksi puolustamiseen erikoistunutta pelaaja 'Liberoa'.

FIVB:n aikuisten maailmatason ja virallisissa kilpailuissa, jos joukkueella on enemmän kuin 12 pelaajaa pöytäkirjassa, on pakko nimetä KAKSI liberoa.
Casebook: 5.4

4.1.1

19.1.2

Kaikki liberot on merkittävä pöytäkirjaan ennen ottelun alkua erillisille sitä varten varatuille riveille.
Casebook: 5.19

5.2.2, 25.2.1.1, 26.2.1.1

19.1.3

Kentällä oleva libero on pelaava libero. Jos joukkueella on toinen libero, hän on joukkueen kakkoslibero.
Casebook: 5.8

 

 

Vain yksi libero saa olla kerrallaan kentällä.

 

19.2

VARUSTEET

Casebook: 5.12, 5.20, 5.24

4.3

 

Libero pelaajalla/pelaajilla tulee olla peliasu (tai liivi uudelleen nimettävää Liberoa varten), jonka hallitseva väri on erilainen kuin joukkueen muilla pelaajilla. Peliasun tulee selkeästi olla vastakkaisvärinen kuin joukkueen muilla pelaajilla.

 

 

Liberon asu tulee olla numeroitu, kuten joukkueen muilla pelaajilla.

 

 

FIVB:n maailmatason ja virallisissa aikuisten kilpailuissa uudelleen nimetyllä liberolla tulee olla samanlainen ja -värinen pelipaita kuin alkuperäisellä, mutta hän pitää oman numeronsa.

 

19.3

LIBERON SALLITTU TOIMINTA

 

19.3.1

Peliin osallistuminen

 

19.3.1.1

Libero voi korvata minkä tahansa takapelaajan.
Casebook: 5.11

7.4.1.2

19.3.1.2

Libero voi pelata vain takapelaajana eikä hän saa toteuttaa hyökkäyslyöntiä miltään kentän alueelta (mukaan lukien pelialue ja vapaa-alue), jos pallo lyönnin hetkellä on kokonaisuudessaan verkkotason yläpuolella.

13.2.2, 13.2.3, 13.3.5

19.3.1.3

Libero ei saa suorittaa aloitusta, torjua tai tehdä torjuntayritystä.
Casebook: 3.36, 3.48

12.4.1, 14.6.2, 14.6.6, K.11(12)

19.3.1.4

Muu joukkueen pelaaja ei saa toteuttaa hyökkäyslyöntiä, kun pallo on kokonaan verkkotason yläpuolella, jos pallo tulee hänelle Liberon sormilyönnillä etukentällä tekemällä suorituksella. Pallo voidaan vapaasti pelata edelleen hyökkäyslyönnillä, jos Libero on tehnyt tällaisen lyönnin etukentän takaa.
Casebook: 5.26, 9.6

1.2.1, 13.3.6, 23.3.2.3d, 23.3.2.3e, K.1b

19.3.2

Liberokorvaamiset
Casebook: 5.4, 5.5, 5.22

 

19.3.2.1

Liberokorvaamisia ei lasketa normaaleiksi pelaajavaihdoiksi.
Casebook: 5.7, 5.10, 5.14, 5.15, 5.17, 5.22, 9.5

6.1.3, 15.5

 

Niitä voidaan suorittaa rajoittamattomia kertoja, mutta liberokorvaamisten välissä täytyy olla päättynyt palloralli (ellei rangaistuksen vuoksi tule kiertovaihtoa ja liberon siirtymistä nelospaikalle, tai pelaava libero on kyvytön jatkamaan peliä, tehden pallorallin vajaaksi).

 

19.3.2.2

Kentällä oleva pelaaja voidaan korvata kummalla tahansa liberolla. Pelaava libero voidaan korvata vain pelaajalla, jonka hän korvasi tai kakkosliberolla.
Casebook: 5.8, 5.10, 5.18

 

19.3.2.3

Jokaisen erän alussa libero ei voi mennä kentälle ennen kuin verkkotuomari on tarkistanut aloituskokoonpanot ja antanut luvan liberokorvaamiseen aloittavan pelaajan kanssa.

7.3.2, 12.1

19.3.2.4

Liberokorvaamiset voidaan suorittaa silloin, kun pallo ei ole pelissä ja ennen aloituslupaa.
Casebook: 5.1

8.2, 12.3

19.3.2.5

Korvaamista, joka tehdään aloituslupavihellyksen jälkeen, mutta ennen aloituslyöntiä, ei tule evätä, mutta pelatun pallorallin jälkeen pelikapteenille tulee ilmoittaa, että tällainen toiminta ei ole sallittua ja toistettuna tulee johtamaan viivytysseuraamuksiin.
Casebook: 5.6

12.3, 12.4, K.9

19.3.2.6

Seuraavissa myöhään suoritetuissa liberokorvaamisissa peli tulee keskeyttää välittömästi ja määrätä viivytysseuraamus. Seuraavaksi aloittava joukkue määräytyy viivytysseuraamuksen tasosta.

16.2, K.9

19.3.2.7

Libero ja korvattu pelaaja saavat tulla kentälle tai poistua kentältä vain libero korvaamisalueelta.

1.4.4, K.1b

19.3.2.8

Liberokorvaamiset tulee merkitä liberopöytäkirjaan (jos käytössä) tai sähköiseen pöytäkirjaan.
Casebook: 5.1, 5.4, 5.5, 5.8, 5.12, 5.15, 5.16, 5.23

26.2.2.1, 26.2.2.2

19.3.2.9

Virheellisiä liberokorvaamisia (muun muassa)
Casebook: 5.7, 5.13

 

 

- liberokorvaamisten välissä ei ole päättynyttä pallorallia,

6.1.3

 

- libero korvataan toisella pelaajalla, kuin kakkosliberolla tai pelaajalla, jonka hän korvasi.

15.9

 

Seuraamus virheellisessä liberokorvaamisesta on sama, kuin sääntöjenvastaisessa vaihdossa:

15.9

 

eli, jos säännönvastainen liberokorvaaminen huomataan ennen seuraavaa pallorallia, tulee se tuomarien korjata ja joukkuetta rangaistaan viivytyksellä;

K.9

 

jos säännönvastainen liberokorvaaminen huomataan aloitussyötön jälkeen, seuraamus on sama, kuin sääntöjenvastaisessa vaihdossa.

15.9

19.4

LIBERON UUDELLEEN NIMEÄMINEN:

Casebook: 5.4

 

19.4.1

Libero tulee kyvyttömäksi jatkamaan peliä, jos hän loukkaantuu, sairastuu tai hänet poistetaan erästä tai ottelusta.

21.3.2, 21.3.3, K.9

 

Valmentaja voi millä syyllä tahansa tai hänen puuttuessa pelikapteeni, ilmoittaa liberon olevan kyvytön jatkamaa peliä.

5.1.2.1, 5.2.1

19.4.2

Joukkueella yksi libero
Casebook: 5.8

 

19.4.2.1

Kun joukkueella on saatavilla vain yksi libero, säännön 19.4.1 mukaan, tai joukkue on nimennyt vain yhden liberon ja tämä libero tulee, tai on ilmoitettu kyvyttömäksi jatkamaan peliä, valmentaja (tai pelikapteeni, valmentajan puuttuessa) voi tehdä liberon uudelleennimeämisen loppupelin ajaksi, kenestä tahansa, (paitsi korvauksessa oleva pelaaja) joka ei uudelleennimeämisen hetkellä ole kentällä.
Casebook: 5.23, 5.25

19.4, 19.4.1

19.4.2.2

Jos pelaava libero tulee kyvyttömäksi jatkamaan peliä, hänet voidaan korvata pelaajalla, jonka hän korvasi, tai välittömästi ja suoraan kentälle uudelleennimetyllä liberolla. Kuitenkin libero, joka on joutunut uudelleennimetyksi, ei voi palata kentälle loppupelin aikana.
Casebook: 5.25

 

 

Jos libero ei ole kentällä, kun hänet ilmoitetaan kyvyttömäksi jatkamaan peliä, hänet voidaan uudelleennimetä. Libero, joka tuli kyvyttömäksi jatkamaan peliä ei voi palata kentälle loppupelin aikana.

 

19.4.2.3

Valmentaja tai pelikapteeni, jos valmentaja ei ole läsnä, ilmoittaa verkkotuomarille uudelleennimeämisestä.

5.1.2.1, 5.2.1

19.4.2.4

Jos uudelleennimetty libero tulee, tai on ilmoitettu kyvyttömäksi jatkamaan peliä, seuraavat uudelleennimeämiset ovat sallittuja.
Casebook: 5.23

19.4.1

19.4.2.5

Jos valmentaja pyytää joukkueen kapteenin olevan uudelleennimetty libero, tämä tulee sallia, mutta joukkueen kapteenin tulee luopua kaikista johtajuuden etuoikeuksistaan.
Casebook: 4.31, 5.12

5.1.2, 19.4.1

19.4.2.6

Liberon uudelleennimeämisen tapauksissa, tämän uudelleennimetyn liberon pelinumero tulee merkitä pöytäkirjan huomautussarakkeeseen ja liberopöytäkirjaan (tai sähköiseen pöytäkirjaan, jos se on käytössä).

25.2.2.7, 26.2.2.1

19.4.3

Joukkueella kaksi liberoa

 

19.4.3.1

Kun joukkue on nimennyt pöytäkirjaan kaksi liberoa, mutta toinen tulee kyvyttömäksi jatkamaan peliä, joukkueella on oikeus pelata vain yhdellä liberolla.

4.1.1, 19.1.1

 

Uudelleennimeämistä ei sallita, ellei jäljelle oleva libero ole kyvytön jatkamaan peliä.

19.4

19.5

YHTEENVETO

 

19.5.1

Jos libero poistetaan erästä tai ottelusta, hänen tilalleen voi välittömästi tulla kakkoslibero. Jos joukkueella on vain yksi libero, silloin heillä on oikeus suorittaa uudelleennimeäminen.

19.4, 21.3.2, 21.3.3