< !--Script & style--------------------------------------------->

9

PALLON 'PELAAMINEN'

Casebook: 3.5, 3.6, 3.10

 

 

Joukkueen on pelattava omalla pelialueellaan ja sen ilmatilassa (poikkeuksena sääntö 10.1.2). Pallo voidaan kuitenkin palauttaa peliin myös joukkueen oman vapaa-alueen ulkopuolelta.

 

9.1

JOUKKUEEN LYÖNNIT

Casebook: 3.9, 3.35, 3.43, 3.46, 3.47

 

 

Joukkueen lyönniksi lasketaan jokainen pallon koskettaminen pelaajaan.

14.4.1

 

Joukkueella on lupa käyttää enintään kolme lyöntiä (torjunnan lisäksi) pallon palauttamiseen verkon yli. Jos se käyttää useampia, se tekee virheen 'NELJÄ LYÖNTIÄ'.

 

9.1.1

PERÄKKÄISET KOSKETUKSET

 

 

Pelaaja ei saa lyödä/koskettaa palloa kahdesti peräkkäin (poikkeuksena säännöt 9.2.3, 14.2 ja 14.4.2).

9.2.3, 14.2, 14.4.2

9.1.2

SAMANAIKAISET KOSKETUKSET

 

 

Kaksi tai kolme pelaajaa voi koskea palloa samalla hetkellä.

 

9.1.2.1

Kun kaksi (kolme) kanssapelaajaa koskettaa palloa samanaikaisesti, se lasketaan joukkueelle kahdeksi (kolmeksi) lyönniksi (paitsi torjunnassa). Jos he tavoittelevat palloa, mutta vain yksi sitä koskettaa, se lasketaan vain yhdeksi lyönniksi. Pelaajien törmääminen toisiinsa ei ole virhe.

 

9.1.2.2

Jos vastapelaajat koskettavat palloa verkon päällä samanaikaisesti ja pallo pysyy pelissä, joukkue, jonka puolelle pallo tulee, on oikeutettu uuteen kolmeen lyöntiin. Jos pallo samanaikaisen kosketuksen jälkeen putoaa kentän ulkopuolelle, on virhe vastapuolisen joukkueen.
Casebook: 3.15

 

9.1.2.3

Jos vastapuolten samanaikainen kosketus verkon yläpuolella johtaa pitkittyneeseen kosketukseen, peli jatkuu.
Casebook: 3.15

9.1.2.2

9.1.3

AVUSTETTU LYÖNTI
Casebook: 3.5, 3.6, 8.4

 

 

Pelialueella pelaaja ei saa käyttää tukenaan kanssapelaajaansa, mitään esinettä tai rakennelmaa lyödäkseen palloa.

1

 

Pelaaja saa kuitenkin tarttua kanssapelaajaansa estääkseen tätä tekemästä virhettä (koskettamasta verkkoa, astumasta keskirajan yli tms.).

1.3.3, 11.4.4

9.2

LYÖNNIN TUNNUSMERKIT

 

9.2.1

Pallo saa koskettaa mitä tahansa pelaajan ruumiinosaa.
Casebook: 3.2

 

9.2.2

Palloa on lyötävä. Sitä ei saa kopata ja/tai heittää. Pallo saa ponnahtaa mihin suuntaan tahansa.
Casebook: 3.2, 3.4

9.3.3

9.2.3

Pallo saa koskettaa useampia ruumiinosia, kunhan kosketukset ovat samanaikaisia.

 

 

Poikkeukset:

 

9.2.3.1

Torjunnassa yhden tai useamman torjujan peräkkäiset kosketukset ovat sallittuja edellyttäen, että ne tapahtuvat yhden suorituksen aikana.

14.1.1, 14.2

9.2.3.2

Joukkueen ensimmäisellä lyönnillä, pallo saa koskea eri ruumiinosia peräkkäin, kunhan kosketukset tapahtuvat yhden suorituksen aikana.
Casebook: 3.3

9.1, 14.4.1

9.3

VIRHEET PELATTAESSA PALLOA

 

9.3.1

NELJÄ LYÖNTIÄ; joukkue lyö palloa neljästi ennen sen palauttamista.
Casebook: 3.45

9.1, K.11(18)

9.3.2

AVUSTETTU LYÖNTI: pelaaja ottaa pelialueella tukea kanssapelaajasta tai jostakin rakennelmasta tai esineestä lyödäkseen palloa.

9.1.3

9.3.3

KOPPI: Pelaaja ei lyö palloa, vaan koppaa ja/tai heittää sen.
Casebook: 3.2

9.2.2, K.11(16)

9.3.4

KAKSOISKOSKETUS: pelaaja lyö palloa kahdesti peräkkäin tai pallo osuu kahdesti peräkkäin hänen kehonsa eri osiin.
Casebook: 3.2

9.2.3, K.11(17)