< !--Script & style--------------------------------------------->

6

PISTEEN SAAMINEN, ERÄN JA OTTELUN VOITTAMINEN

Casebook: 4.3

 

6.1

PISTEEN SAAMINEN

 

6.1.1

Piste

 

 

Joukkue tekee pisteen:

 

6.1.1.1

saadessaan pallon koskettamaan vastapuolen kenttää;

8.3, 10.1.1

6.1.1.2

jos vastapuolen joukkue tekee virheen;
Casebook: 3.11.2, 9.15

6.1.2

6.1.1.3

jos vastapuolen joukkueelle määrätään rangaistus.

16.2.3, 21.3.1

6.1.2

Virhe

 

 

Joukkue tekee virheen, kun se tekee näiden sääntöjen vastaisen pelisuorituksen, tai muuten rikkoo sääntöjä. Tuomarit arvioivat virheet ja määräävät niille rangaistukset näiden sääntöjen mukaan:

 

6.1.2.1

Jos kaksi tai useampia virheitä tehdään peräkkäin, vain ensimmäinen niistä otetaan huomioon.

 

6.1.2.2

Jos molemmat joukkueet tekevät virheen samanaikaisesti, tuomitaan KAKSOISVIRHE, ja pallo pelataan uudelleen.

6.1.2, K.11(23)

6.1.3

Palloralli ja päättynyt palloralli
Casebook: 4.22, 5.17, 5.22

 

 

Palloralliksi nimitetään sarjaa pelitapahtumia, jotka alkavat aloittajan aloituslyöntihetkestä ja päättyvät siihen, kun pallo kuolee. Päättynyt palloralli on sarja pelitapahtumia, joka johtaa pisteen saamiseen.
Tämä pitää sisällään:

- rangaistuksen saamisen
- syötön menetyksen kahdeksan (8) sekunnin aloitusvirheen vuoksi.

8.1, 8.2, 12.2.2.1, 15.2.3, 15.11.1.3, 19.3.2.1, 19.3.2.9, 21.3.1

6.1.3.1

jos aloituksen suorittanut joukkue voittaa pallorallin, se saa pisteen ja jatkaa aloittamista;

 

6.1.3.2

jos aloituksen vastaanottanut joukkue voittaa pallorallin, se saa pisteen ja suorittaa seuraavan aloituksen.

 

6.2

ERÄN VOITTAMINEN

K.11(9)

 

Erän (paitsi ratkaisevan 5. erän) voittaa joukkue, joka ensin saavuttaa 25 pistettä vähintään kahden pisteen erolla vastapuoleensa. Jos tilanne on tasan 24-24, peli jatkuu kunnes saavutetaan kahden pisteen ero (26-24;27-25; jne.).

6.3.2

6.3

OTTELUN VOITTAMINEN

K.11(9)

6.3.1

Ottelun voittaa joukkue, joka ensin voittaa kolme erää.

6.2

6.3.2

Kun erätilanne on 2-2, ratkaiseva erä (viides) pelataan 15 pisteeseen vähintään kahden pisteen erolla vastapuoleen.

7.1

6.4

LUOVUTUS JA JOUKKUEEN JÄÄMINEN VAJAAKSI

 

6.4.1

Jos joukkue kieltäytyy kehotuksen jälkeenkin pelaamasta, se julistetaan hävinneeksi ottelu luovutuksella, tuloksella 0-3 ja jokainen erä numeroin 0-25.
Casebook: 4.34, 4.36, 4.37

6.2, 6.3

6.4.2

Joukkueen, joka ilman asianmukaista syytä jää saapumatta pelipaikalle ajoissa, katsotaan luovuttaneen ottelun; seuraukset kuten edellä, säännössä 6.4.1.
Casebook: 4.37

 

6.4.3

Joukkue, joka todetaan VAJAAKSI erässä tai koko ottelussa menettää vastaavasti erän tai koko ottelun. Vastapuolelle annetaan erän tai ottelun voittoon tarvittavat pisteet, tahi pisteet ja erät. Vajaaksi jäänyt joukkue säilyttää pisteensä ja eränsä.
Casebook: 5.2, 5.4, 6.9

6.2, 6.3, 7.3.1