< !--Script & style--------------------------------------------->

12

ALOITUSSYÖTTÖ

 

 

Aloitussyötöllä tarkoitetaan pallon toimittamista peliin. Sen suorittaa oikeanpuoleinen takapelaaja aloitussyöttöalueelta.

1.4.2, 8.1, 12.4.1

12.1

ERÄN ENSIMMÄINEN ALOITUSSYÖTTÖ

 

12.1.1

Ensimmäisen samoin kuin ratkaisevan (viidennen) erän aloittaa joukkue, joka on saanut siihen oikeuden arvonnan perusteella.

6.3.2, 7.1

12.1.2

Muut erät aloittaa joukkue, joka ei aloittanut edellistä erää.

 

12.2

ALOITUSJÄRJESTYS

 

12.2.1

Pelaajien on noudatettava aloitusjärjestyslipukkeeseen merkittyä aloitusjärjestystä.
Casebook: 3.27

7.3.1, 7.3.2

12.2.2

Erän ensimmäisen aloitussyötön jälkeen aloittava pelaaja määräytyy seuraavasti:

12.1

12.2.2.1

Kun aloitussyötön suorittanut joukkue voittaa pallorallin, sama edellisen aloitussyötön suorittanut pelaaja (tai hänen vaihtopelaajansa) aloittaa uudelleen.

6.1.3, 15.5

12.2.2.2

Kun aloitussyötön vastaanottanut joukkue voittaa pallorallin, se saa aloitussyöttöoikeuden ja suorittaa kiertovaihdon ennen aloitussyöttöä. Pelaaja, joka siirtyy oikean etupelaajan paikalta oikeaksi takapelaajaksi, on seuraava aloitussyöttäjä.

6.1.3, 7.6.2

12.3

ALOITUSSYÖTTÖLUVAN ANTAMINEN

Casebook: 2.5

 

 

Päätuomari antaa luvan aloitussyöttöön varmistettuaan, että joukkueet ovat valmiina peliin ja aloitussyöttäjällä on pallo hallussaan.

12, K.11(1)

12.4

ALOITUSSYÖTÖN SUORITTAMINEN

K.11(10)

12.4.1

Aloitussyöttö on suoritettava lyömällä palloa yhdellä kädellä tai käsivarren osalla sen jälkeen, kun se on heitetty tai irrotettu sitä pitelevästä(-istä) kädestä(käsistä).
Casebook: 3.32

 

12.4.2

Vain yksi heitto on sallittu. Pallon pompottelu tai siirtely käsissä on sallittua.
Casebook: 3.29

 

12.4.3

Aloitussyöttölyönnin hetkellä tai ponnistaessaan hyppyaloitukseen aloitussyöttäjä ei saa koskettaa kenttää (päätyraja mukaan lukien) eikä lattiaa aloitussyöttöalueen ulkopuolella.
Casebook: 2.5

1.4.2, 27.2.1.4, K.11(22), K.12(4)

 

Lyöntikosketuksensa jälkeen hän saa astua tai pudota aloitussyöttöalueen ulkopuolelle tai pelikentälle.

 

12.4.4

Aloitussyöttäjän on suoritettava aloituksensa kahdeksan (8) sekunnin kuluessa päätuomarin viheltämällä antamasta aloitussyöttöluvasta.
Casebook: 3.28

12.3, K.11(11)

12.4.5

Ennen tuomarin viheltämää aloitussyöttölupaa suoritettu aloitussyöttö on mitätön ja uusitaan.

12.3

12.5

PEITTÄMINEN

K.11(12)

12.5.1

Aloittavan joukkueen pelaajat eivät saa peittämällä yksin tai ryhmässä estää vastapuoltansa näkemästä aloittajaa ja pallon lentorataa.

12.5.2

12.5.2

Aloittavan joukkueen pelaaja yksin tai pelaajat ryhmänä peittävät heiluttamalla käsiään, hyppimällä tai liikkumalla sivusuunnassa aloitussyötön suorituksen aikana tai seisten ryhmänä peittävät syöttäjän ja pallon lentoradan ennen kuin pallo saavuttaa verkkolinjan.

12.4, K.6

12.6

VIRHEET ALOITUKSEN AIKANA

 

12.6.1

Aloitusvirheet

 

 

Joukkueelle tuomitaan pallohäviö, jos se syyllistyy seuraaviin virheisiin, silloinkin kun vastapuoli tekee sijoitusvirheen. Aloittaja:

12.2.2.2, 12.7.1

12.6.1.1

rikkoo aloitusjärjestystä,

12.2

12.6.1.2

ei suorita aloitussyöttöä oikein.
Casebook: 3.32

12.4

12.6.2

Virheet aloituslyönnin jälkeen

 

 

Kun aloituslyönti on oikein suoritettu, aloitus tulee virheelliseksi (ellei vastapuoli tee sijaintivirhettä), jos pallo:

12.4, 12.7.2

12.6.2.1

koskee aloittavan joukkueen pelaajaa tai pallo ei ylitä verkkotasoa kokonaisuudessaan ylityskaistan läpi,
Casebook: 3.31

8.4.4, 8.4.5, 10.1.1, K.11(19)

12.6.2.2

menee 'ulos',

8.4, K.11(15)

12.6.2.3

ylittää peiton.

12.5, K.11(12)

12.7

VIRHEET ALOITUSLYÖNNISSÄ JA SIJOITTUMISVIRHEET

 

12.7.1

Jos aloittaja tekee virheen aloituslyönnin hetkellä (virheellinen suoritus, väärä syöttöjärjestys tms.) ja vastaanottaja sijoittumisvirheen, rangaistaan aloitusvirhe.
Casebook: 3.27

7.5.1, 7.5.2, 12.6.1

12.7.2

Jos sen sijaan aloitus on suoritettu oikein, mutta tulee virheelliseksi aloituslyönnin jälkeen (menee ulos, ylittää peiton, tms.), sijoittumisvirhe on tapahtunut ensin ja se rangaistaan.

7.5.3, 12.6.2