< !--Script & style--------------------------------------------->

KAAVIO 9: RANGAISTUSTAULUKOT

Säännöt: 16.2, 21.3, 21.4.2

9a: KÄYTÖSRIKKEIDEN RANGAISTUSTAULUKKO

RIKKEEN LAATU TOISTUMINEN (joukkueelle) TEKIJÄ SANKTIO NÄYTTÖ SEURAAMUKSET
VÄHÄINEN KÄYTÖSRIKKOMUS Vaihe 1 Kuka tahansa Ei rangaista Ei mitään Ennaltaehkäisy
  Vaihe 2     Keltainen  
  Seuraavat kerrat   Rangaistus; Kuten alla Kuten alla
RÄIKEÄ KÄYTÖS Ensi kerta Kuka tahansa Rangaistus Punainen Piste ja syöttö vastapuolelle
  Toinen kerta Sama henkilö Erästä poistaminen Punainen + keltainen yhdessä Siirto rangaistusalueelle
  Kolmas kerta Sama henkilö Ottelusta poistaminen Punainen + keltainen erikseen Poistaminen valvotulta alueelta
LOUKKAAVA KÄYTÖS Ensi kerta Kuka tahansa Erästä poistaminen Punainen + keltainen yhdessä Siirto rangaistusalueelle
  Toinen kerta Sama henkilö Ottelusta poistaminen Punainen + keltainen erikseen Pelaaja pois valvonta-alueelta
VÄKIVALTAINEN KÄYTÖS Ensi kerta Kuka tahansa Ottelusta poistaminen Punainen + keltainen erikseen Pelaaja pois valvonta-alueelta
 

9b: VIIVYTYSRIKKEIDEN RANGAISTUSTAULUKKO

RIKKEEN LAATU TOISTUMINEN (joukkueelle) TEKIJÄ SANKTIO NÄYTTÖ SEURAAMUKSET
VIIVYTYS Ensi kerta Kuka tahansa Viivytysvaroitus Käsimerkki 25 keltaisella kortilla Ei seuraamusta
  Toinen kerta (ja seuraavat) Kuka tahansa Viivytysrangaistus Käsimerkki 25 punaisella kortilla Piste ja syöttö vastapuolelle