< !--Script & style--------------------------------------------->

21

KÄYTTÄYTYMISRIKKEET JA NIIDEN RANKAISU

Casebook: 6.7, 9.8

 

21.1

VÄHÄISET KÄYTTÄYTYMISRIKKEET

Casebook: 1.3, 1.8, 6.1, 6.3, 6.6, 9.14

 

 

Vähäiset käyttäytymisrikkeet eivät johda seuraamuksiin. Päätuomarin tehtäviin kuuluu pyrkiä estämään joukkueita lähestymästä rangaistusseuraamuksiin johtavaa käyttäytymisen tasoa.

 

 

Tämä tehdään kahdessa vaiheessa:

K.9, K.11(6a)

 

Vaihe 1: antamalla suullinen varoitus pelikapteenin kautta;

 

 

Vaihe 2: annetaan KELTAINEN KORTTI asianomaiselle joukkueen jäsenelle/jäsenille. Tämä virallinen varoitus ei ole varsinainen rangaistus, mutta on merkki joukkueen jäsenelle (ja laajemmin joukkueelle), että ottelussa on saavutettu rangaistuksiin johtava taso. Tämä keltainen kortti tulee merkitä pöytäkirjaan, mutta sillä ei ole muita välittömiä seuraamuksia.

 

21.2

RANGAISTUKSIIN JOHTAVAT KÄYTTÄYTYMISRIKKEET

Casebook: 1.3, 1.8, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 9.15

 

 

Joukkueen jäsenen asiaton käytös toimitsijoita, vastustajia, kanssapelaajia tai yleisöä kohtaan luokitellaan kolmeen luokkaan rikkomuksen vakavuudesta riippuen.

4.1.1

21.2.1

Räikeä käytös: hyvien tapojen ja moraalin vastainen toiminta.
Casebook: 6.2, 6.5, 9.10

 

21.2.2

Loukkaava käytös: herjaavat tai loukkaavat sanat tai elkeet tai kaikenlaiset halveksivat ilmaisut.

 

21.2.3

Väkivaltainen käytös: varsinainen fyysinen hyökkäys tai aggressiivinen tai uhkaava käytös.
Casebook: 9.10

 

21.3

RANGAISTUSASTEIKKO

Casebook: 1.8, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6

K.9

 

Päätuomari arvioi käyttäytymisrikkeen laadun, ja hänen käytettävänään ovat seuraavat pöytäkirjaan merkittävät rangaistukset: Rangaistus, Erästä poistaminen tai Ottelusta poistaminen.

21.2, 25.2.2.6

21.3.1

Rangaistus
Casebook: 1.3

K.11(6b)

 

Joukkueen jäsenen räikeästä käytöksestä ensimmäistä kertaa ottelussa joukkuetta rangaistaan antamalla piste ja aloitus vastapuolelle.

4.1.1, 21.2.1

21.3.2

Erästä poistaminen

K.11(7)

21.3.2.1

Joukkueen jäsen, jota rangaistaan erästä poistamisella, ei ole oikeutettu pelaamaan kyseistä loppuerää ja hänet tulee vaihtaa välittömästi, jos hän on kentällä, sääntömääräisen pelaajavaihdon avulla ja istua loppuerä rangaistusalueella, ilman muita seuraamuksia.

1.4.6, 4.1.1, 5.2.1, 5.3.2, K.1a, K.1b

 

Erästä poistettu valmentaja menettää oikeutensa osallistua peliin erän aikana ja hänen tulee istua rangaistusalueella.

5.2.3.3

21.3.2.2

Ensimmäinen joukkueen jäsenen loukkaava käytös rangaistaan erästä poistamisella ilman muita seuraamuksia.

4.1.1, 21.2.2

21.3.2.3

Toinen räikeä käytös samassa ottelussa saman joukkueen jäsenen toimesta rangaistaan erästä poistamisella ilman muita seuraamuksia.

4.1.1, 21.2.1

21.3.3

Ottelusta poistaminen

K.11(8)

21.3.3.1

Joukkueen jäsenen, jota rangaistaan ottelusta poistamisella, tulee vaihtaa välittömästi, jos hän on kentällä, sääntömääräisen pelaajavaihdon avulla ja hänen on poistuttava kilpailun valvotulta alueelta, ottelun loppuajaksi, ilman muita seuraamuksia.

4.1.1, K.1a

21.3.3.2

Ensimmäinen väkivaltainen hyökkäys tai uhkaava käytös rangaistaan ottelusta poistamisella ilman muita seuraamuksia.

21.2.3

21.3.3.3

Toinen loukkaava käytös samassa ottelussa, saman joukkueen jäsenen toimesta rangaistaan ottelusta poistamisella ilman muita seuraamuksia.

4.1.1, 21.2.2

21.3.3.4

Kolmas räikeä käytös samassa ottelussa, saman joukkueen jäsenen toimesta rangaistaan ottelusta poistamisella ilman muita seuraamuksia.

4.1.1, 21.2.1

21.4

KÄYTÖSRANGAISTUSTEN SOVELTAMINEN

 

21.4.1

Kaikki käytösrangaistukset ovat henkilökohtaisia ja ovat voimassa koko ottelun ajan ja ne merkitään ottelupöytäkirjaan.

21.3, 25.2.2.6

21.4.2

Toistuvat käytösrikkeet joukkueen saman jäsenen toimesta, samassa ottelussa rangaistaan progressiivisesti (joukkueen jäsen saa siis toistaessaan rikkeen aina edellistä ankaramman rangaistuksen).

4.1.1, 21.2, 21.3, K.9

21.4.3

Erästä - tai ottelusta poistaminen loukkaavan käytöksen - tai väkivaltaisen käytöksen vuoksi eivät edellytä aikaisempaa rangaistusta.

21.2, 21.3

21.5

RIKE TAUON AIKANA

Casebook: 6.4

 

 

Käytösrike ennen erää tai erien välillä rangaistaan säännön 21.3 mukaisesti ja lasketaan seuraavan erän rikkeeksi.

18.1, 21.2, 21.3

 

(Ottelusta poistaminen johtaa aina kansallisten kilpailusääntöjen ja sarjamääräysten mukaisiin lisäseuraamuksiin. Ks. Suomen Lentopalloliiton Kilpailusäännöt ja Sarjamääräykset)

 

21.6

YHTEENVETO KÄYTÖSRIKKEISTÄ JA KORTTIEN KÄYTTÖ

K.11(6a), K.11(6b), K.11(7), K.11(8)

 

Varoitus: ei rangaistusta - Vaihe 1: suullinen varoitus
  Vaihe 2: merkkinä keltainen kortti

21.1

 

Rangaistus: rangaistaan - merkkinä punainen kortti

21.3.1

 

Erästä poistaminen: rangaistaan - merkkinä punainen + keltainen kortti yhdessä

21.3.2

 

Ottelusta poistaminen: rangaistaan - punainen + keltainen kortti erikseen

21.3.3