< !--Script & style--------------------------------------------->

Kaavio 12 - Rajatuomareiden lippumerkit

1    PALLO 'SISÄLLÄ'

Säännöt: 8.3, 27.2.1.1

Osoitetaan lipulla alas.

2    PALLO 'ULKONA'

Säännöt: 8.4.1, 27.2.1.1

Nostetaan lippu pystysuoraan.

3    PALLON KOSKETUS

Säännöt: 27.2.1.2

Nostetaan lippu ja kosketaan sen kärjellä vapaan käden kämmentä.

4    YLITYSKAISTAN VIRHEET, PALLO KOSKETTAA ULKOPUOLISTA ESINETTÄ TAI KENEN TAHANSA PELAAJAN RAJARIKKO ALOITUKSEN AIKANA

Säännöt: 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 12.4.3, 27.2.1.3, 27.2.1.4, 27.2.1.6, 27.2.1.7

Heilutetaan lippua pään päällä ja osoitetaan toisella kädellä verkkomerkkiä, antennia tai kyseessä olevaa rajaa.

5    KANNANILMAISU MAHDOTON

Säännöt:  

Nostetaan molemmat käsivarret ja kämmenet ristiin rinnalle.