< !--Script & style--------------------------------------------->

22

TUOMARISTO JA MENETTELYT

 

22.1

KOKOONPANO

 

 

Ottelun tuomaristo muodostuu seuraavista toimitsijoista:

 

 

- päätuomari

23

 

- verkkotuomari

24

 

- kirjuri

25

 

- neljä (kaksi) rajatuomaria

27

 

Heidän sijaintinsa käy ilmi kaaviosta 10.

 

 

FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa avustava kirjuri on pakollinen.

26

22.2

MENETTELYT

 

22.2.1

Vain päätuomari ja verkkotuomari saavat käyttää pilliä ottelun aikana:

 

22.2.1.1

päätuomari antaa viheltämällä luvan aloitukseen, joka aloittaa pallorallin;

6.1.3, 12.3

22.2.1.2

pää- ja verkkotuomari katkaisee viheltämällä pallorallin, edellyttäen että he ovat varmoja virheen tapahtumisesta ja ovat todenneet sen laadun.

 

22.2.2

Tuomarit voivat käyttää pilliä myös pelikatkon aikana hyväksyessään tai evätessään joukkueen esittämän pyynnön.

5.1.2, 8.2

22.2.3

Välittömästi tuomarin viheltäessä pallorallin päättyneeksi heidän tulee virallisilla käsimerkeillä näyttää:

22.2.1.2, 28.1

22.2.3.1

Jos virheen viheltää päätuomari, hänen tulee näyttää:

 

 

a) seuraavaksi aloittava joukkue,
b) virheen laatu,
c) virheen tehnyt pelaaja (jos tarpeen).

12.2.2, K.11(2)

22.2.3.2

Jos virheen viheltää verkkotuomari, hänen tulee näyttää:

 

 

a) virheen laatu,
b) virheen tehnyt pelaaja (jos tarpeen),
c) seuraavaksi aloittava joukkue verkkotuomarin toistaessa päätuomarin käsimerkin.

12.2.2

 

Tällaisessa tapauksessa päätuomari ei näytä virhettä tai virheen tehnyttä pelaajaa, vaan vain seuraavaksi aloittavan joukkueen merkin.

K.11(2)

22.2.3.3

Takapelaajan tai liberon virheellisessä hyökkäyslyönnissä tai torjuntavirheessä molemmat tuomarit näyttävät käsimerkit yllä olevien 22.2.3.1 ja 22.2.3.2 mukaisesti.

12.2.2, 13.3.3, 13.3.5, 19.3.1.2, 23.3.2.3d, 23.3.2.3e, K.11(21)

22.2.3.4

Kaksoisvirhetapauksissa molempien tuomareiden tulee näyttää:

 

 

a) virheen laatu,

17.3, K.11(23)

 

b) virheen tehneet pelaajat (jos tarpeen).

 

 

Seuraavaksi aloittavan joukkueen näyttää päätuomari.

12.2.2, K.11(2)