< !--Script & style--------------------------------------------->

Kaavio 11 - Tuomareiden käsimerkit

1    ALOITUSLUPA

Säännöt: 12.3, 22.2.1.1

Liikutetaan kättä viitaten aloituksen suuntaan.

2    ALOITTAVA JOUKKUE

Säännöt: 22.2.3.1, 22.2.3.2, 22.2.3.4

Ojennetaan käsi seuraavaksi aloittavan joukkueen suuntaan.

3    PUOLTENVAIHTO

Säännöt: 18.2

Nostetaan kyynärvarret eteen ja taakse ja kierretään ne vartalon ympäri.

4    AIKALISÄ

Säännöt:  

Laitetaan toisen käden kämmen toisen käden sormien päälle, kohtisuorassa (muodostaen T-kirjain) ja sitten viitataan aikalisää pyytävän joukkueen suuntaan.

5    PELAAJAVAIHTO

Säännöt: 15.5.1, 15.5.2, 15.8

Pyöritetään kyynärvarsia toistensa ympäri.

6a    KÄYTÖSVAROITUS

Säännöt: 21.1, 21.6

Näytetään keltaista korttia varoitukseksi.

6b    KÄYTÖSRANGAISTUS

Säännöt: 21.3.1, 21.6, 23.3.2.2

Näytetään punaista korttia rangaistukseksi.

7    ERÄSTÄ POISTAMINEN

Säännöt: 21.3.2, 21.6, 23.3.2.2

Näytetään molempia kortteja samassa kädessä erästä poistamiseksi.

8    OTTELUSTA POISTAMINEN

Säännöt: 21.3.3, 21.6, 23.3.2.2

Näytetään molempia kortteja eri käsissä ottelusta poistamiseksi.

9    ERÄN TAI OTTELUN PÄÄTTYMINEN

Säännöt: 6.2, 6.3

Viedään käsivarret kyynärvarret rinnankorkeudella ristiin, kämmenet avoinna.

10    PALLOA EI HEITETTY TAI IRROITETTU ALOITUSLYÖNNISSÄ

Säännöt: 12.4.1

Nostetaan ojennettu käsivarsi, kämmen ylöspäin.

11    VIIVYTYS ALOITUKSESSA

Säännöt: 12.4.4

Nostetaan kahdeksan sormea auki levitettynä.

12    TORJUNTAVIRHE TAI PEITTÄMINEN

Säännöt: 12.5, 12.6.2.3, 14.6.3, 19.3.1.3, 23.3.2.3a, 23.3.2.3g, 24.3.2.4

Nostetaan molemmat kädet kohtisuoraan, kämmenet eteenpäin.

13    SIJOITTUMISVIRHE TAI VIRHEET KENTTÄKIERROSSA

Säännöt: 7.5, 7.7, 23.3.2.3a, 24.3.2.2

Tehdään etusormella pyörittävä liike.

14    PALLO SISÄLLÄ

Säännöt: 8.3

Osoitetaan kädellä käsivarrella ja sormilla kohti lattiaa.

15    PALLO ULKONA

Säännöt: 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 24.3.2.5, 24.3.2.7

Nostetaan molemmat käsivarret kyynärvarret kohtisuoraan, kämmenet sisäänpäin.

16    KOPPI

Säännöt: 9.2.2, 9.3.3, 23.3.2.3b

Hitaasti nostetaan kyynärvartta kämmen ylöspäin.

17    KAKSOISKOSKETUS

Säännöt: 9.3.4, 23.3.2.3b

Nostetaan kaksi sormea harallaan.

18    NELJÄ LYÖNTIÄ

Säännöt: 9.3.1, 23.3.2.3b

Nostetaan neljä sormea auki levitettynä.

19    PELAAJAN VERKKOKOSKETUS / ALOITUSSYÖTÖSSÄ PALLO KOSKEE VERKKOON ANTENNIEN VÄLISSÄ EIKÄ MENE VASTUSTAJAN PUOLELLE YLITYSKAISTAN LÄPI

Säännöt: 11.4.4, 12.6.2.1

Kosketetaan kädellä verkkoa virheen tehneen joukkueen puolella.

20    VIRHEELLINEN VERKON YLITYS

Säännöt: 11.4.1, 13.3.1, 14.3, 14.6.1, 23.3.2.3c

Viedään käsi verkon yli, kämmen alaspäin.

21    VIRHEELLINEN HYÖKKÄYSLYÖNTI

Säännöt: 13.3.3, 13.3.4, 13.3.5, 13.3.6, 23.3.2.3d, 23.3.2.3e, 24.3.2.4

Tehdään kyynärvarrella iskuliike alaspäin kämmen avoimena.

22    TUNKEUTUMINEN VASTUSTAJAN KENTTÄÄN TAI PALLO KULKEE VERKON ALAPUOLISEN TILAN LÄPI TAI SYÖTTÄJÄ KOSKETTAA KENTTÄÄ (TAKARAJA) TAI PELAAJA ON KENTTÄNSÄ ULKOPUOLELLA SYÖTTÖHETKELLÄ

Säännöt: 8.4.5, 11.2.2, 12.4.3, 23.3.2.3a, 23.3.2.3f, 24.3.2.1

Osoitetaan keskirajaa tai ko. rajaa.

23    KAKSOISVIRHE JA UUSI PALLO

Säännöt: 6.1.2.2, 17.2, 22.2.3.4

Nostetaan molemmat peukalot pystysuoraan.

24    ULOS MENNEEN PALLON KOSKETUS

Säännöt: 23.3.2.3b, 24.2.2

Hipaistaan kämmenellä toisen käden pystysuorassa olevia sormenpäitä.

25    VIIVYTYSVAROITUS/-RANGAISTUS

Säännöt: 15.11.3, 16.2.2, 16.2.3, 23.3.2.2

Osoitetaan rannetta keltaisella kortilla (varoitus) tai punaisella kortilla (rangaistus).