< !--Script & style--------------------------------------------->

Kaavio 7 - Toteutunut torjunta

Säännöt: 14.1.3