< !--Script & style--------------------------------------------->

15

KATKOT

 

 

Pelikatko on päättyneen pallorallin ja seuraavan päätuomarin viheltämällä suorittaman aloitusluvan välinen aika.

6.1.3, 8.1, 8.2, 15.4, 15.5, 24.2.6

 

Sääntömääräisiä pelikatkoja ovat AIKALISÄT ja PELAAJAVAIHDOT.

 

15.1

SÄÄNTÖMÄÄRÄISTEN PELIKATKOJEN LUKUMÄÄRÄ

Casebook: 7.6

 

 

Joukkue on oikeutettu pyytämään erää kohti enintään kaksi aikalisää ja kuusi pelaajavaihtoa.

6.2, 15.4, 15.5

 

FIVB:n aikuisten maailmatason ja virallisissa kilpailuissa FIVB voi vähentää yhdellä joukkueiden aikalisien ja/tai teknisten aikalisien lukumäärää yhteistyökumppani-, markkinointi- tai tv-lähetyssopimusten mukaisesti.

 

15.2

SÄÄNTÖMÄÄRÄISTEN PELIKATKOJEN PERÄKKÄISYYS

 

15.2.1

Yksi tai kaksi aikalisäpyyntöä ja yksi pelaajavaihtopyyntö kummalta joukkueelta tahansa voivat seurata toisiaan, ilman että peliä välillä jatketaan.
Casebook: 4.22, 7.6

15.4, 15.5

15.2.2

Joukkue ei saa kuitenkaan tehdä peräkkäisiä pelaajavaihtopyyntöjä saman pelikatkon aikana. Kaksi tai useampia pelaajia voidaan kuitenkin vaihtaa saman vaihtopyynnön aikana.
Casebook: 4.20

15.5, 15.6.1

15.2.3

Saman joukkueen kahden erillisen vaihtopyynnön välillä tulee olla päättynyt palloralli. (Poikkeus: pakollinen pelaajavaihto loukkaantumisen tai erästä tai ottelusta poistamisen johdosta (15.5.2, 15.7, 15.8))

6.1.3, 15.5

15.3

SÄÄNTÖMÄÄRÄISTEN PELIKATKOJEN PYYTÄMINEN

 

15.3.1

Sääntömääräistä pelikatkoa voi pyytää valmentaja tai hänen poissa ollessa pelikapteeni.
Casebook: 4.25, 9.4

5.1.2, 5.2, 5.3.2, 15

15.3.2

Pyydettäessä pelaajavaihtoa ennen erän alkua, se myönnetään ja merkitään alkavaan erään sääntömääräiseksi vaihdoksi.
Casebook: 4.25, 5.5, 9.4, 10.3

7.3.4

15.4

AIKALISÄT JA TEKNISET AIKALISÄT

 

15.4.1

Aikalisäpyynnöt tulee tehdä asianmukaista käsimerkkiä käyttäen pallon ollessa kuollut ja ennen aloituslupaa. Kaikki pyydetyt aikalisät kestävät 30 sekuntia.
Casebook: 4.23

6.1.3, 8.2, 12.3, K.11(4)

 

FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa aikalisäpyynnössä on pakollista käyttää summeria ja sen jälkeen asianmukaista käsimerkkiä.

K.11(4)

15.4.2

FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa neljässä ensimmäisessä erässä pidetään kaksi ylimääräistä 60 sekunnin mittaista 'teknistä aikalisää', aina kun johtava joukkue saavuttaa 8. ja 16. pisteensä.
Casebook: 4.24

26.2.2.3

15.4.3

Ratkaisevassa erässä (viides) 'teknisiä aikalisiä' ei ole, ja joukkueilla on pyytäessään käytettävänään normaalit kaksi 30 sekunnin mittaista aikalisää.

15.1

15.4.4

Kaikkien aikalisien ajaksi (mukaan lukien tekniset aikalisät) pelissä olevien pelaajien on mentävä vapaa-alueelle penkkinsä lähelle.
Casebook: 7.7

K.1a

15.5

PELAAJAVAIHTO

Casebook: 4.11, 4.27, 4.28, 5.3

 

15.5.1

Pelaajavaihdolla tarkoitetaan pelaajan siirtymistä, poikkeuksena Libero tai hänen korvaamansa pelaaja, kirjurin kirjattua tapahtuman, kentälle toisen pelaajan paikalle, jonka on vastaavasti siirryttävä pois kentältä.
Casebook: 5.24, 10.7

19.3.2.1, K.11(5)

15.5.2

Kun pelaajavaihto on pakollinen, kentällä olevan pelaajan loukkaantumisen vuoksi, on valmentajan (tai pelikapteenin) näytettävä asianmukaista käsimerkkiä.

5.1.2.3, 5.2.3.3, 8.2, 12.3, K.11(5)

15.6

PELAAJAVAIHTOJEN RAJOITUKSET

Casebook: 4.11, 4.12

 

15.6.1

Erän aloittanut pelaaja voidaan vaihtaa ulos vain kerran erässä, ja hän voi palata alkuperäiselle paikalleen kokoonpanoon vain kerran erässä.

7.3.1

15.6.2

Vaihtopelaaja voi tulla peliin vain kerran erässä, erän aloittaneen pelaajan paikalle, ja hänen tilalleen voidaan vaihtaa vain pelaaja, jonka tilalle hän tuli.

7.3.1

15.7

POIKKEUKSELLINEN PELAAJAVAIHTO

Casebook: 4.7, 4.8, 4.29, 5.2, 5.3, 5.24, 10.5

 

 

Pelaaja (paitsi Libero), joka ei kykene jatkamaan peliä loukkaantumisen tai sairauden takia, pyritään vaihtamaan sääntömääräisellä pelaajavaihdolla. Jos tämä ei ole mahdollista, joukkueella on oikeus suorittaa POIKKEUKSELLINEN pelaajavaihto vaihtosäännön 15.6 rajoittamatta.

15.6, 19.4.3

 

Poikkeuksellinen pelaajavaihto tarkoittaa, että kuka tahansa pelaaja, joka ei ole loukkaantumisen hetkellä kentällä, paitsi Libero, toinen Libero tai heidän korvaamansa pelaaja, voi tulla peliin loukkaantuneen pelaajan sijaan. Näin vaihdettu loukkaantunut pelaaja ei saa tulla takaisin otteluun.

 

 

Poikkeuksellista vaihtoa ei koskaan lasketa sääntömääräiseksi vaihdoksi, mutta tulee merkitä pöytäkirjaan osana erän ja koko ottelun pelaajavaihtojen kokonaismäärää.

 

15.8

ERÄSTÄ TAI OTTELUSTA POISTETUN PELAAJAVAIHTO

Casebook: 4.3, 4.8, 5.2, 6.9

 

 

ERÄSTÄ tai OTTELUSTA POISTETTU pelaaja on vaihdettava välittömästi sääntömääräisen pelaajavaihdon avulla. Jos tämä ei ole mahdollista, joukkue todetaan VAJAAKSI.

6.4.3, 7.3.1, 15.6, 21.3.2, 21.3.3, K.11(5)

15.9

SÄÄNNÖNVASTAINEN PELAAJAVAIHTO

 

15.9.1

Pelaajavaihto on säännönvastainen, jos sitä ei suoriteta säännön 15.6 rajoissa (poikkeuksena sääntö 15.7), tai jos osallisena on pöytäkirjasta puuttuva pelaaja.

 

15.9.2

Kun joukkue on suorittanut säännönvastaisen pelaajavaihdon ja peliä on ehditty jatkaa, menetellään seuraavasti:
Casebook: 4.10, 4.19

8.1, 15.6

15.9.2.1

joukkuetta rangaistaan antamalla piste ja aloitus vastapuolelle.

6.1.3

15.9.2.2

pelaajavaihto korjataan,

 

15.9.2.3

joukkue menettää säännönvastaisen pelaajavaihdon jälkeen saamansa pisteet. Vastapuolen pisteet säilyvät ennallaan.

 

15.10

PELAAJAVAIHTO

 

15.10.1

Pelaajavaihto suoritetaan vaihtoalueella.
Casebook: 4.33

1.4.3, K.1b

15.10.2

Vaihtokatko kestää vain sen ajan, mikä tarvitaan vaihdon merkitsemiseen pöytäkirjaan ja pelaajien siirtymiseen kentälle ja sieltä pois.
Casebook: 4.1, 4.28, 10.1

15.10, 24.2.6, 25.2.2.3

15.10.3a

Varsinainen vaihtopyyntö on kun vaihtopelaaja (vaihtopelaajat) astuvat vaihtoalueelle, valmiina pelaamaan, sääntömääräisen pelikatkon aikana. Valmentajan ei tarvitse näyttää käsimerkkiä paitsi jos pelaajavaihto tehdään loukkaantumisen vuoksi tai ennen erän alkua.
Casebook: 4.1, 4.2, 4.5, 4.16, 4.18, 4.22.2, 4.25, 4.28, 10.1, 10.2, 10.4

 

15.10.3b

Jos pelaaja ei ole valmiina, pelaajavaihtoa ei myönnetä ja joukkuetta rangaistaan viivytyksellä.
Casebook: 4.2, 4.22.2, 10.2

16.2, K.9

15.10.3c

Vaihtopyynnön myöntää ja ilmoittaa kirjuri summerilla tai verkkotuomari viheltäen. Verkkotuomari antaa luvan vaihtamiseen.
Casebook: 4.4, 4.16, 4.18

24.2.6

 

FIVB:n Maailmatason ja virallisissa kilpailuissa käytetään numeroituja kilpiä vaihtoja helpottamaan (myös milloin elektronisia välineitä käytetään).

 

15.10.4

Jos joukkue aikoo vaihtaa yhtäaikaisesti useamman kuin yhden pelaajan, tulee jokaisen vaihtopelaajan astua vaihtoalueelle samanaikaisesti, täten se tulkitaan samaksi vaihtopyynnöksi. Tällöin vaihdot tehdään peräkkäin, pelaajapari kerrallaan. Jos yksi pelaajavaihdoista on säännönvastainen, laillinen tai lailliset myönnetään ja säännönvastainen evätään, sekä rangaistaan viivytyksellä.
Casebook: 4.1, 10.1

1.4.3, 15.2.2

15.11

VIRHEELLISET KATKOPYYNNÖT

Casebook: 4.11, 7.6

 

15.11.1

On virheellistä pyytää kaikkia katkopyyntöjä:

15

15.11.1.1

pallorallin aikana tai aloitusluvan antamisen hetkellä tai sen jälkeen,
Casebook: 4.5

12.3

15.11.1.2

kun sen esittää joukkueen jäsen, jolla ei ole siihen oikeutta,

5.1.2.3, 5.2.3.3

15.11.1.3

toista kertaa pelaajavaihtokatkoa saman joukkueen toimesta, saman pelikatkon aikana (eli ennen seuraavan päättyneen pallorallin loppua), paitsi tapauksissa, jos kentällä oleva pelaaja loukkaantuu tai sairastuu,
Casebook: 4.2, 4.22, 4.25, 4.30, 4.32, 9.4, 10.2

15.2.2, 15.2.3, 16.1, 25.2.2.6

15.11.1.4

aikalisää tai vaihtoa yli sallitun määrän.
Casebook: 4.26

15.1

15.11.2

Ensimmäinen virheellinen katkopyyntö, joka ei vaikuta pelin kulkuun tai viivytä sitä, evätään, mutta merkitään pöytäkirjaan ilman muita seuraamuksia.
Casebook: 4.17

16.1, 25.2.2.6

15.11.3

Seuraava virheellinen katkopyyntö ottelussa saman joukkueen toimesta tulkitaan viivytykseksi.
Casebook: 4.5

16.1.4