< !--Script & style--------------------------------------------->

23

PÄÄTUOMARI

 

23.1

SIJAINTI

 

 

Päätuomari toimii seisten tuomaritelineellä, joka on verkon toisessa päässä, kirjuria vastapäätä. Hänen silmiensä tulee olla n. 50 cm verkon yläreunaa korkeammalla.

K.1a, K.1b, K.10

23.2

VALTUUDET

 

23.2.1

Päätuomari johtaa ottelua alusta loppuun asti. Hänellä on määräämisvalta kaikkiin tuomariston ja molempien joukkueiden jäseniin nähden.
Casebook: 7.11

4.1.1, 6.3

 

Ottelussa hänen päätöksensä ovat lopullisia. Hänellä on oikeus muuttaa muiden toimitsijoiden päätöksiä, jos huomataan heidän erehtyneen.

 

 

Hän voi myös vaihtaa toimitsijan toiseen, jos tämä ei hoida tehtäviään kunnolla.

 

23.2.2

Päätuomari valvoo myös pallonpalauttajien, lattianpyyhkijöiden ja pikakuivaajien toimintaa.

3.3

23.2.3

Päätuomarilla on valta tehdä päätös missä tahansa peliä koskevassa asiassa, myös sellaisessa, jota ei mainita pelisäännöissä.
Casebook: 4.14, 5.7, 5.13, 9.5

 

23.2.4

Päätuomari ei saa sallia keskustelua tekemistään päätöksistä.
Casebook: 1.6, 7.4

20.1.2

 

Pelikapteenin pyynnöstä hänen on kuitenkin selitettävä, millaiseen sääntösovellukseen tai -tulkintaan hänen tekemänsä päätös perustuu.

5.1.2.1

 

Jos pelikapteeni ilmoittaa välittömästi olevansa eri mieltä tuomarin selityksestä ja varaa itselleen oikeuden tehdä ottelun päätyttyä asiasta virallisen vastalauseen, päätuomarin on se sallittava.

5.1.2.1, 5.1.3.2, 25.2.3.2

23.2.5

Päätuomari vastaa, niin ennen ottelua, kuin ottelun aikanakin, että pelialue, varusteet ja olosuhteet ovat vaatimusten mukaiset.

Luku I, 23.3.1.1

23.3

TEHTÄVÄT

 

23.3.1

Ennen ottelua päätuomari:

 

23.3.1.1

tarkastaa pelialueen, -pallojen ja muiden varusteiden kunnon,

Luku I, 23.2.5

23.3.1.2

suorittaa arvonnan joukkueiden kapteenien kanssa,

7.1

23.3.1.3

valvoo joukkueiden lämmittelyä.

7.2

23.3.2

Ottelun aikana päätuomarilla on oikeus:

 

23.3.2.1

varoittaa joukkueita,

21.1

23.3.2.2

rankaista käyttäytymisrikkeet ja viivytykset,
Casebook: 7.1

16.2, 21.2, K.9, K.11(6a), K.11(6b), K.11(7), K.11(8), K.11(25)

23.3.2.3

päättää:

 

23.3.2.3a

syöttäjän virheistä ja syöttävän joukkueen sijoittumisesta, mukaan lukien peittäminen,

7.5, 12.4, 12.5, 12.7.1, K.4, K.6, K.11(12), K.11(13)

23.3.2.3b

virheistä pallon pelaamisessa,

9.3, K.11(16), K.11(17)

23.3.2.3c

virheistä verkon päällä ja pelaajan verkkovirheistä, ensisijaisesti hyökkääjän puolella,

11.3.1, 11.4.1, 11.4.4, K.11(20)

23.3.2.3d

liberon ja takapelaajan virheellisestä hyökkäyslyönnistä,

13.3.3, 13.3.5, 24.3.2.4, K.8, K.11(21)

23.3.2.3e

pelaaja suorittaa, liberon etukentällä suorittamasta sormilyönnistä toteutuneen hyökkäyslyönnin, kun pallo on kokonaan verkkotason yläpuolella.

1.4.1, 13.3.6, 24.3.2.4, K.11(21)

23.3.2.3f

virheistä pallon alittaessa kokonaan verkkotason verkon alla.

8.4.5, 24.3.2.7, K.5, K.11(22)

23.3.2.3g

toteutuneesta takapelaajan torjunnasta tai liberon torjuntayrityksestä.

14.6.2, 14.6.6, K.11(12)

23.3.2.3h

pallon mennessä vastapuolen puolelle ylittäen kokonaan tai osittain verkkolinjan ylityskaistan ulkopuolelta tai kosketukset verkkoantenniin hänen puolellaan pelikenttää.

14.6.2, 14.6.6, K.11(12)

23.3.2.3i

syötetyn pallon tai kolmannen kosketuksen kulkiessa kokonaan tai osittain ylityskaistan ulkopuolelta hänen puolellaan pelikenttää.
Casebook: 3.30

14.6.2, 14.6.6, K.11(12)

23.3.3

Ottelun päättyessä hän tarkistaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan.

24.3.3, 25.2.3.3